Agent Plus Grupa osnovana je 2007. godine. Kroz mrežu šest samostalnih preduzeća i filijala u 12 gradova Jugoistočne Evrope, pruža usluge logistike, multimodalnog transporta robe na destinacijama širom sveta. Logistika koju Agent Plus Grupa može da ponudi klijentima bazirana je na optimalnoj kombinaciji kontejnerskog, drumskog, brodskog i pomorskog, zbirnog ili pojedinačnog transporta robe i lučke agenture uz dodatne usluge špedicije i skladištenja robe. Samostalno preduzeće grupacije StarAgent Plus ekskluzivni je agent najvećih svetskih pomorskih kontejnerskih brodara Maersk Line, Safmarine i Seago za Srbiju, dok, takođe u okviru grupacije, od 2007. godine pomorsko-rečna agencija „Agent Plus“ uspešno posluje u oblasti organizacije svih vidova transporta robe, logistike i lučke agenture.

Agent Plus Grupa zauzima vodeću poziciju na prostoru Jugoistočne Evrope u prekomorskom kontejnerskom transportu, čarteringu brodskog prostora, lučkoj agenturi na Dunavu i drugim unutrašnjim plovnim putevima, a zajedno sa kvalitetnom uslugom u oblasti kamionskog, avio transporta, zbirnih prevoza, špedicije i skladištenja robe, pruža kompletnu logističku uslugu.

Za sve informacije : 011/204-0100