Stacionar za stare I dnevni boravak BG56 .
Celodnevna medicinska nega, negovateljice, socijalni radnik, radni terapeut
kao i dva glavna obroka i dve užine, organizovanje izleta, rođendana su samo
neke od aktivnosti koje će te imati. 
Dnevni boravak za stara lica Iris svojim korisnicima nudi zadovoljenje
osnovnih životnih potreba, a naročito druženje. Kroz dnevne aktivnosti
pokušavamo zadovoljiti socijalnu, psihološku, zdravstvenu i fizičku dimenziju
njihovog života.
Ključni problem starih je samoća. Oni su sami, nemaju sa kim da
komuniciraju, da iznesu svoje teškoće, da podele radost. Ponekad nije toliko
potrebna pomoć i nega koliko im je potrebno društvo.
Naš dnevni boravak nudi mogućnost da se stari i usamljeni sugrađani druže,
uče, informišu i koriste usluge u skladu sa ponuđenim aktivnostima, kao i
njihovim afinitetima.
Za vise informacija I za sva vasa pitanja : 011/411-3913