Fizikalni pregled i terapije Savski venac

Fizikalni pregled i terapije Savski venac

Fizikalni pregled i terapije Savski venac

Poliklinika „Fizikus“ nalazi se u Deligradskoj ulici broj 27, na teritoriji opštine Savski venac u Beogradu.

U zgradi Gradskog centra za fizičku kulturu „Stari DIF“ smeštena je naša Poliklinika koja je započela sa svojim radom 2005. godine, kao specijalistička ordinacija, nakon čega 2013. godine prerasta u Polikliniku koja svojim radom pokriva oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, interne i sportske medicine.

NOVO U NAŠOJ POLIKLINICI – ORTHOKIN TERAPIJA! Vaša Orthokin terapija bolova u zglobovima i leđima je:

– bez nuspojava

– protiv-upalna

– poboljšava pokretljivost

– dugoročno zadovoljstvo

Okupivši na jednom mestu tim vrhunskih stručnjaka iz pomenutih oblasti, nastojimo da Vam omogućimo najviši vid adekvatne medicinske pomoći.

Naša Poliklinika Vam nudi:

KOMPLETNU LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

DIJAGNOSTIČKE I TERAPIJSKE PROCEDURE VEZANE ZA OBLASTI KAO ŠTO SU:

– sportska medicina

– fizikalna medicina i rehabilitacija

– interna medicina – kardiologija, pulmologija, reumatologija, imunologija, alergologija

 

Sportska medicina

Kada je reč o sportskoj medicini, naša Poliklinika Vam nudi:

– periodične sistematske preglede sportista

– overu legitimacija za takmičenja

 

Prilikom osnovnog pregleda koji uključuje EKG u stanju mirovanja, antropometriju, pregled srca i pluća, lokomotornog sistema, TA, test opterećenja i krvnu sliku. U mogućnosti smo da testiramo sportiste uz pomoć savremene opreme na terenu i u laboratoriji. Na osnovu dobijenih rezultata možemo da izvršimo procenu forme u kojoj se nalazi sportista i nivo njegovih dostignuća. Rezultati koji se dobiju nakon testiranja u našoj Poliklinici pomoći će u predselekciji za određeni sport i mesto u timu. Ukoliko se radi o mlađem uzrastu sportista, u mogućnosti smo za izvršimo biološku procenu sazrevanja i donesemo pretpostavku o konačnoj visini pojedinca. U našem posedu nalazi se oprema za testiranje tipa:

– antropometrijska testiranja

– ergospirometrija

– određivanje anaerobnog kapaciteta

– testiranja motoričkih sposobnosti

– utvrđivanje talenta

 

Prof.dr Sergej Ostojić na čelu je stručnog tima zaduženog za oblast sportske medicine u našoj Poliklinici „Fizikus“

 

Sprovodimo intraartikularne i periartikularne infiltracije lekova pod kontrolom ultrazvuka, punkcije zgloba kolena, preoperativnu i postoperativnu rehabilitaciju.

 

Fizikalna medicina

Fizikalna medicina i rehabilitacija podrazumevaju izuzev dijagnostike i terapije sportskih povreda, ultrazvučnu dijagnostiku koja za cilj ima utvrđivanje oboljenja koštano – zglobnog i tetivno mišićnog sistema. Takođe u našoj Poliklinici moguće je sprovesti i druge oblike fizikalne terapije poput:

– elektroterapije

– magneto terapije

– terapijskog ultrazvuka

– terapije laserom

 

Interna medicina

Prilikom utvrđivanja stanja kardiovaskularnog i respiratornog sistema upotrebljavamo dijagnostičke procedure i opremu:

– Stres-test – ergometrija i ergospirometrija – koristi se za utvrđivanje stanja kardiovaskularnog sistema za vreme napora. Ovim testom prate se fiziološke promene tipa bol u grudima, zamor i nesvestica koje se mogu javiti za vreme fizičke aktivnosti.

– Holter EKG – služi za praćenje srčanog ritma i električne aktivnosti tokom 24h

– Holter pritiska – služi za praćenje krvnog pritiska u stanju mirovanja i za vreme napora u toku 24h

– dijagnostički ultrazvuk koji služi za ehokardiografiju

Pregled srca ultrazvučnom metodom do sada je najdetaljnija poznata metoda za određivanje debljine zida leve komore, procenu mase miokarda i dijagnostiku patoloških stanja.

– aparatura za spirometrijsku dijagnostiku respiratornog sistema

– utvrđivanje plućnih kapaciteta i volumena kod zdravih i kod obolelih osoba od opstruktivnih i restriktivnih bolesti pluća

– aparatura za alergijska ispitivanja

– kožne probe, specifične rinoprovokacione testove

-određivanje postojanja osetljivosti na alergene, lečenje alergijskog dermatitisa, alergijskog rinitisa i alergijske astme. Mr sc dr med Miloš Obrenović osnivač je internističkog dela naše Poliklinike, za čije je vođenje takođe zadužen.

 

Telefon za zakazivanje pregleda: 011/ 26 43 242 063/349 278 Budite slobodni da nas kontaktirate u vezi dodatnih informacija. Fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, ergospirometrija, holter i ultrazvuk.

Fizikalna terapija nakon sportske povrede. U službi Vašeg optimalnog zdravlja.

Poliklinika „Fizikus“ Savski venac, Beograd.

Vise o nama : http://www.fizikus.rs/index.php

 

Zakazivanje i informacije:
011/ 2643-242 ; 063/249-278