KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA NOVI BEOGRAD

KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA NOVI BEOGRAD

Knjigovodstvena agencija Titan Univerzal

1. Elektronsko računovodstvo

Online kreiranje i izdavanje izlaznih računa

Online pregled dugovanja i potraživanja

Online pregled lagera robe i materijala i trgovačka evidencija

Online izrada plata i kadrovska evidencija

Online poreska evidencija

Online izrada putnih naloga

Online blagajna

Izrada finansijskih izveštaja

 

2. Agencijsko knjigovodstvo pri čemu nemate obavezu dolaska u Agenciju

Vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja

Obračun zarada i drugih oporezivih isplata

Kadrovski poslovi

Obračun poreza i izrada poreskih prijava

Vođenje trgovačkih evidencija

Periodično kvartalno izveštavanje – bez ostatatka (donosi, odnosi)

3. Interna kontrola poslovanja

Uvid u vaše poslovne knjige

Vrši internu analizu poslovanja

Sačinjava listu nedostataka i predloga za njihovo otklanjanje

Korekciju nepravilnosti u saglasnosti sa odgovornim licem

Pravi plan i program za buduće uspešno vođenje računovodstvenog sektora.

 

Kontakt telefon: 069/3112213