LECENJE KATARAKTE I GLAUKOMA BEOGRAD

LECENJE KATARAKTE I GLAUKOMA BEOGRAD

Oftalmološku ordinaciju BELLOKO, osnovala je Mr sci med Dr Željka Jojić Savićević, nakon višegodišnjeg iskustva i rada u prestižnim medicinskim ustanovama i ordinacijama, kao i stalnog stručnog i profesionalnog usavršavanja.

Rad u Ordinaciji zasnovan je na najvišim profesionalnim i etičkim standardima, kako bi se opravdalo poverenje dosadašnjih, stalnih i budućih pacijenata. Osnovni princip je oslanjanje na najnovija saznanja i iskustva, kako u svetu tako i kod nas, kao i na mogućnosti koje nudi najsavremenija oprema i uređaji za dijagnostiku i lečenje. Posebna pažnja je posvećena dijagnostici i lečenju glaukoma.

 

Negovanje individualnog pristupa svakom pacijentu i praćenje subjektivnih smetnji, kao i redovne kontrole i lečenje na poslednjoj generaciji dijagnostičkih aparata, predstavljaju radni imperativ ove ordinacije.

 

Takođe, moguće je i neinvazivno rešavanje estetskih promena na kapcima i okolnoj regiji, izazvanih zapaljenskim ili degenerativnim promenama, kao i promenama nastalim starenjem tkiva, ukoliko za to postoje jasne medicinske indikacije.

-OFTALMOLOSKI PREGLED

-KATARAKTA

-DIJAGNOSTIKA GLAUKOMA

-DIJABETICNA RETINOPATIJA

-SENILNA DEGENERACIJA MAKULE

-VIDNO POLJE

-OCT OPTICKA KOHERENTNA TOMOGRAFIJA

-PLASMA METODA

-DECIJI OFTALMOLOSKI PREGLED

Vise o nama : http://www.belloko.rs/sr/

Kontak telefoni: 060/3245787 ; 011/3245787