Legalizacija Zemun

LEGALIZACIJA ZEMUN

 

DA LI STE LEGALIZOVALI VAŠ OBJEKAT?

Šta je potrebno za legalizaciju


 1. Tehnički izveštaj o zatečenom stanju objekta:
  – potvrda o registraciji preduzeća koje izrađuje dokumentaciju,
  – rešenje o odgovornim projektanima,
  – licence odgovornih projktanata,
  – izveštaj o stepenu završenosti objekta,
  – tehnički izveštaj arhitekture objekta,
  – opis stanja konstrukcije objekta,
  – opis stanja instalacija vodovoda, kanalizacije, elektroinstalacija i instalacija grejanja,
  – grafička dokumentacija (crteži) sa prikazom i obračunom svih površina objekta (NETO i BRUTO)
  2. Geodetski radovi u zavisnosti od slučaja (izrađuje licencirani geodetski biro):
  – kopija plana placa, sa ucrtanom visinom objekta (ako je objekat ucrtan u Katastru)
  – elaborat geodetskih radova (ako objekat nije ucrtan u Katastar)
  – geodetski elaborat posebnih delova objekta (u slučaju da objekat ima više od jednog stana ili garažu u sklopu objekta)
  3. Fotografije objekta
  4. Dokaz o pravu svojine  

Način i rok izrade izveštaja o zatečenom stanju:

     Kada nas kontaktirate, dogovara se vreme izlaska na teren radi uvida, premeravanja  i prikupljanja informacija, kao i fotografisanja predmetnog objekta. 

     Prilikom izlaska na teren i premeravanja objekta, kijent isplaćuje dogovoreni avans za koji će dobiti priznanicu.
Rok izrade potrebne dokumentacije je 10 do 15 dana od dana premeravanja i dobijanja svih potrebnih informacija.
U slučaju da je, iz nekih razloga potrebna brža izrada dokumentacije, mogu biti dogovoreni i kraći rokovi izrade, kao što je moguć i dogovor za predavanje kompletirane dokumentacije nadležnoj službi.

Za sve potrebne informacije i objašnjenja, za potrebnu dokumentaciju ili detalje, obratite se našem timu profesionalaca, koji će Vam izaći u susret sa svim potrebnim savetima i informacijama. 

     Za sva potrebna dopunska objašnjenja vezana za dokumentaciju ili detalje možete se obratiti našem timu profesionalaca, koji će Vam izaći u susret sa svim savetima i informacijama u našim poslovnim prostorijama ili nam se možete obratiti telefonom ili mailom.

 

Više informacija –

http://ozakonjenje.com/  

http://www.designn2.com/  

Kontakt telefoni  –

011/2673-734 ; 060/172-66-72 ; 063/112-35-33