Prirodna hrana

Program “ Prirodna hrana” činimo svi mi koji podržavamo u praksi Hipokratovu misao – “ hrana lek je tvoj, a lek je hrana tvoja” . Institucionalno propagiranje takvih ideja vršimo preko POKRETA SERBONA iz Valjeva, koje se bavi duhovnim i biološkim preporodom srpskog naroda, mada borba protiv tkz. “ industrije bolesti” nametnuta od globalnih centara moći – velikih multinacionalnih kompanija spregnuti u petrohemijskoj, hemiskoj i farmaceutskoj industriji sa poljoprivredom i medicinskom naukom, je univerzalna i globalna, te se tiče celog čovečanstva. Sa aspekta nacionalnih država to je borba za prehrambeni suverenitet i zdravlje nacije. To zahteva jedan revulucionaran pristup u odnosu na sadašnju praksu i vraćanje nauke u funkciju održivog razvoja, održive poljoprivrede, što podrazumeva prirodnu ekološku poljoprivredu, zasnovanu na principima ekologije i poštovanje principa – da prirodne resurse nismo nasledili od prethodnih generacija, već pozajmili od budućih. A pozajmljeno se mora vratiti…

Konačno, borba za kvalitet, a ne za kvantitet, mora biti praćena najpre, revolucionarnim pristupom u strukturi ishrane gde kvantitativnu ishranu prebogatu ugljenim hidratima, šećerima, mastima i proteinima, moramo zameniti sa kvalitativnom ishranom bogatom enzimima i koenzimima – vitaminima, mineralima i drugim oligoelementima, zasnovanu na prirodno proizvedenoj i prerađenoj hrani bez primene veštačkih hemijskih sredstava , a to pdrazumeva i tendenciju ka konzumiranju “ žive” termički neobrađene hrane. Svest da je zemlja živo biće puno korisnih mikroorganizama, skoro identičnih u našem probavnom sistemu, ukinuće potrebu primene veštačkih đubriva koji ih uništavaju i sve više zagađuju, a biljke čine neotpornim na bolesti i štetočine, što opet iziskuje potrebu upotrebe zaštitnih hemijskih sredstava. A to nam, opet, zagađuje vodu i vazduh, što nam povećava toksikaciju organizma, a sa tim i pojavu bolesti. 
Po jednom svetskom pokretu za podizanje nivoa kvaliteta biološkog, a sa time i duhovnog života, nazvanom “ Permakultura” , osnovali smo Zemljoradničku zadrugu PERMAKULTURA u Miličinici kod Valjeva da bi primenili principe prirodne poljoprivrede, načina proizvodnje zdrave hrane u skladu sa prirodom, odnosno ekologijom, bilo da je ona sertifikovana ili ne, ali po principu “ za sebe, kao i za druge” , bez dvojnosti robe – za tržište i za sopstvene potrebe. To podrazumeva i rigoroznu unutrašnju kontrolu, ali i odabir savesnih zadrugara. U planu je razvoj raznih programa zdrave hrane – proizvodnja ekološkog “ mesa sa pašnjaka” , suvog voća i povrća, pčelinjih proizvoda, domaće živine i jaja, mleka i mlečnih proizvoda… To podrazumeva zaštitu biodiverziteta– prirodne raznovrsnosti, očuvanje starih semena, sorti voća i rasa stoke. Planiramo snažan odgovor na sve prisutniju GMO hranu, neprimereno i nekontrolisanu upotrebu soje i raznoraznih štetnih aditiva u hrani. Zato zadruga nije zamišljena kao lokalna, već nacionalna, jer bez srbskog sela nema ni Države Srbije, a komparativne prednosti našeg umirućeg sela sa usitnjenim i ekološki očuvanim posedom treba naplatiti kroz tkz. “ rentu zaostajanja” . Pridružite nam se, kao proizvođači ili potrošači, dok ne bude kasno! 

Vise informacija :  http: //prirodnahrana. rs
Kontakt tel :  064/163-7548