SKENER MSCT AKCIJA

SKENER MSCT AKCIJA

SKENER PLUCA AKCIJA

Poliklinika FIZIKUS se od svog osnivanja, 01.04.2005., profilisala u visokospecijalizovanu ustanovu za dijagnostiku i lečenje sistema za kretanje ili lokomotornog sistema.
Danas možemo reći da je FIZIKUS prepoznatljiv kao centar za lokomotornu ili mišićno skeletnu medicinu.

Multidisciplinarni tim eksperata iz oblasti ortopedije, reumatologije, medicine sporta i fizikalne medicine i refabilitacije, integrativnim pristupom rešavaju sve probleme sistema za kretanje kod pacijenata u svim životnim dobima.

Multislajsna (ili multi-detektorska) kompjuterizovana tomografija  (MSCT, MDCT)  spada u vrh piramide radiološke dijagnostike i dijagnostike uopšte. Može se sa sigurnošću reći da je razvoj ove diagnostičke procedure uticao na otkrivanje i lečenje nekih oboljenja koja su bila nerešiva enigma svim dijagnostičarima vekovima unazad. Multslajna kompjuterizovana tomografija daje veoma detaljne i precizne prikaze mekih tkiva, krvnih sudova, kostiju i unutrašnjih organa tako da sa pravom možemo reći da je ona naš pogled u dubinu.

Kompjuterizovana tomografija je neinvazivna dijagnostička metoda, a pregledi su jednostavni, brzi i bezbolni.

 

Multislajsna kompjuterizovana tomografija (MSCT skener) je najčešće indikovana kod:

  • Sumnje na tumor ili lokalizovanu infekciju (apsces)
  • Sumnje na trombozu krvnog suda, aneurizmu, krvarenje
  • Traume i sumnje na unutrašnje krvarenje
  • Oštećenja mišića i preloma kosti.
  • Oboljenja pluća

 

Vise o nama : https://www.fizikus.rs/

Za sve informacije : 063/349278