SKENER MSCT BEOGRAD

SKENER MSCT BEOGRAD

Poliklinika FIZIKUS je počela sa radom 01.04.2005. godine kao ordinacija za fizikalnu i sportsku medicinu. Danas se ona razvila u polikliniku za celu porodicu.

Fizikus je ustanova koja rešava probleme od najranijeg detinjstva do duboke starosti.

U našem fokusu je sistem za kretanje to jest mišićno skeletni sistem ali podjednako i kardiovaskularni, respiratorni, nervni i metaboličko endokrini sistem koji su u nerazdvojnoj vezi sa sposobnošću mišićno skeletnog sistema da da ostvari pokret.

Zato je naš moto „ZA POKRET BEZ OGRANIČENJA“

Od skora u našoj ustanovi možete dobiti usluge u oblasti radiološke dijagnostike – msct skener i digitalni rendgen.

Multislajsna ili multidetektorska kompjuterska tomografija(MSCT ili MDCT) spada u vrh piramide radiološke dijagnostike i dijagnostike uopšte. Može se sa sigurnošću reći da je razvoj ove dijagnostičke metode uticao na otkrivanje i lečenje nekih oboljenja koja su bila nerešiva enigma svim dijagnostičarima vekovima unazad. Multislajsna kompjuterizovana tomografija – MSCT skener, daje veoma detaljne i precizne prikaze mekih tkiva, krvnih sudova, kostiju i unutrašnjih organa, tako da sa pravom možemo reći da je ona „naš pogled u dubinu“.

Kompjuterizivana tomografija- skener, je neinvazivna dijagnostička metoda a pregledi su jednostavni, brzi i bezbolni.

Multislajsna kompjuterizovana tomografija(MSCT ili MDCT skener) je najčešće indikovana kod :

-sumnje na tumor

-lokalizovanu infekciju

-trombozu krvnog suda, aneurizmu i krvarenje

-traume i sumnje na unutrašnje krvarenje

-oštećenja mišića

-prelome kosti

-oboljenja pluća bilo kog uzroka

 

Vise o nama : https://www.fizikus.rs/

Za sve informacije : 063/349278