Staracki dom Valjevo

Staracki dom Valjevo

Na oko 90 km od Beograda, ispod Povlena, Jablanika, Medvednika poznatih valjevskih planina, a iznad reke Kolubare, po pobrežju Vlašica, na 7 kilometara od centra Valjeva u selu Popucke, nalazi se Kuća dobra Despotović-socijalna ustanova za brigu i negu starih, iznemoglih i bolesnih lica.

To je prva ustanova takvog tipa u ovom kraju,sa dozvolom za rad ministarstva za rad i socijalnu politiku, registrovana u Trgovinskom sudu u Valjevu. Radi od februara 2007. Kuca dobra Despotović nudi danonoćnu brigu, negu i lečenje licima koja se ne mogu samostalno starati o sebi, kako starim tako i mladima.

Ona podrazumeva:

  • Smeštaj (u jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama).
  • Ishrana (doručak, ručak, večera, u skladu sa potrebama pacijenata – dogovor).
  • Medicinska briga (usluga na nivou medicinske sestre uz mogućnost saveta lekara ili specijaliste).
  • Korišcenje televizora i telefona po potrebi pacijenata. • Eventualni smeštaj posetilaca, korisnika naših usluga (rodbina, prijatelji).
  • Mogucnost ultrazvucne dijagnostike.
  • EKG, primena metoda akumpukture (završena sva 3 stepena evropskog udruženja tradicionalne medicine).
  • Korišcenje mineralnih voda u terapijske svrhe (dokazane medicinske vrednosti).

Sve navedene usluge se, u skladu sa našim mogućnostima i po prethodnom dogovoru, prilagođavaju našim potencijalnim korisnicima. Dom je moderne arhitekture, ukupne površine 500 m2, snabdeven gradskom ali i sopstvenom bunarskom vodom, sopstvenim sistemom grejanja.

Za sve informacije : 014/283-894, 014/283-598, 064/6430-786