Trezor Volga

Trezor Volga osnovana je 1992. godine kao porodična firma izraženog preduzetničkog duha. U godinama dinamičnog procesa rasta i razvoja od startnog poslovanja, prodaje protivpožarne opreme, prateći i prepoznajući potrebe i zahteve tržišta i trendove u poslovanju, pozicionirala se kao uvoznik i distributer opreme za zaštitu na radu, vatrogasno-spasilačke opreme i opreme za zaštitu životne sredine.

Uspešno poslovanje plod je iskrenog, doslednog i profesionalnog
angažovanja na implementaciji i očuvanju proverenih etičkih vrednosti. 
Kroz strategiju negovanja partnerskih odnosa sa korisnicima i dobavljačima, kontinuiranim usavršavanjem i edukacijom zaposlenih i korisnika, profesionalno i efikasno unapređujemo kvalitet pruženih usluga. 
Sklad interesa tržišno orijentisanog poslovnog sistema i ostalih zainteresovanih strana kroz dosledno poštovanje zakona, propisa, standarda i kodeksa, racionalnu potrošnju prirodnih resursa i upotrebu tehnologija i materijala sa minimalnim štetnim uticajem na životnu sredinu. 
Politika integrisanog menadžment sistema preduzeća Trezor Volga sastavni je deo poslovne politike i doprinosi uvećanju reputacije u poslovanju, pružanjem pravovremenih i efikasnih usluga, pri čemu se stalno vodi računa o zaštiti zdravlja i bezbednosti na radnom mestu i radnoj okolini zaposlenih i saradnika, i zaštiti životne sredine u bližem i širem okruženju. 
U zajedničkim projektima sa proizvođačima opreme, organizujemo stručne seminare i treninge u cilju pravovremenog informisanja naših zaposlenih i korisnika o inovacijama iz oblasti zaštite i bezbednosti. Cilj preduzeća je obezbeđenje stručnog, motivisanog i kreativnog kadra iz domena poslovnih aktivnosti i uključivanje svih zaposlenih u integrisani menadžment sistem.

Tehnički sektor u okviru preduzeća Trezor Volga zadužen je za pružanje usluga iz oblasti upotrebe i inspekcije opreme za zaštitu od pada, instalaciju, korišćenje i obuku korisnika za upotrebu horizontalnih i vertikalnih protivpadnih sistema, pregled i servis izolacionih aparata i mobilnih uređaja za detekciju gasova i edukaciju korisnika i izradu procedura za korišćenje opreme za obeležavanje i zaključavanje energije. 
Vise informacija :  https: //volga. rs
Kontakt tel :  +381 (0) 11 405 9007 ;  +381 (0) 11 380 9055