Viva Verbum

Logopedski i psihijatrijski centar Viva Verbum

Centar za podršku porodici i edukaciju Viva Verbum je nastao kao rezultat višegodišnjeg iskustva u radu sa osobama ometenim u razvoju i njihovim porodicama, kao i decom opšte populacije različitih uzrasnih kategorija. Viva Verbum okuplja stručnjake različitih profila, psihoterapijskog usmerenja koji primenjuju sistemski pristup u rešavanju različitih životnih teškoća sa kojima se pojedinci i njihove porodice susreću. Naša ideja je podrška porodici na njenom razvojnom putu, pomoć u prevazilaženju teškoća sa kojima se na tom putu susreće i edukacija njenih članova o važnosti mentalnog zdravlja i funkcionalnih porodičnih odnosa. Našem timu pripadaju pedagozi, defektolozi, logopedi, porodični i psihodramski terapeuti sa višegodišnjim znanjem i iskustvom. Bavimo se dijagnostikom i tretmanom govorno-jezičkih poremećaja kod dece, podrškom razvoju i vaspitno obrazovnom procesu kroz savetodavni rad sa decom i roditeljima. Podršku, savetovanje, individualne tretmane pružamo u okviru naše ustanove, a takođe sarađujemo sa predškolskim i ostalim obrazovnim ustanovama.

Logoped je stručnjak koji se bavi svim aspektima govora i jezika, pre svega detekcijom,dijagnostikom,prevencijom i tretmanom dece i odraslih sa poremećajima verbalne komunikacije.

PSIHODRAMA, INDIVIDUALNA PSIHOTERAPIJA, BRAČNA I PARTNERSKA PSIHOTERAPIJA

Psihodrama je pogodna za rešavanje:

• Anksioznosti

• Napada panike

• Depresije

• Stresa

• Traumatskih iskustava

• Poremećaja ponašanja

• Gubitka koncetracije

• Nedostatka samopouzdanja

• Strahova različite vrste

• Osećanja usamljenosti i niže vrednosti

• Negativnih misli

• Osećanja beznadežnosti

• Teškoća u obavljanju profesionalne delatnosti.

 

Vise o nama na : https://www.vivaverbum.rs/

Kontakt tel: 064/9534416